Framgångsrik datainsamling

För att kunna följa upp definierade KPIer så krävs datainsamling. När sajter och verktyg uppdateras behövs analyser av spårningen för att säkerställa att data förblir pålitlig. Detta kräver regelbunden översyn av expertis inom analytics och tag management. Unikorn's analys-team är specialiserade på mätning av webb och tag management.

Vanliga utmaningar

Många företag kämpar med att samla in relevant data på ett effektivt sätt. Vanliga utmaningar inkluderar komplexa webbstrukturer, svårigheter med att spåra specifika interaktioner och hantering av stora datamängder. Dessa hinder kan, om man inte är uppmärksam, skapa missvisande data. Det kan i sin tur påverka affärsbeslut negativt.

Vår process 

  1. Analys av nuvarande system: Granskning av befintlig webbstruktur och datainsamlingsmetoder för identifiering av brister och områden för förbättring.
  2. Plan och skräddarsydda lösningar: Skapande av en anpassad plan som passar företagets specifika behov och valda KPIer. Val och implementering av lämplig teknik för att samla in data.
  3. Implementering och integration: Installation och konfiguration av taggar på webbplatsen. Integration med analytics-plattformar för datalagring och analys.
  4. Kvalitetssäkring och testning: Testning för att säkerställa att all data samlas in och presenteras korrekt.
  5. Övervakning och justeringar: Övervakning av systemets prestanda och datakvalitet över tid. Justeringar efter behov för att hålla mätningen uppdaterad med nya trender och teknologier.

Värdet av användardata

Att investera i analytics och tag management är nyckeln till ökade kundinsikter och mätning av sajtens prestation. Med rätt data till hands och genomtänkt datavisualisering kan du fatta välgrundade beslut för ökad kundnöjdhet och avkastning. 

Välkommen att ta kontakt med Unikorn för att låsa upp din sajts fulla potential!

Kontakta Unikorn

Datadrivna insikter